MISSIÓ EMPRESARIAL A COREA DEL SUD

13/11/2023

17/11/2023

8:00 A 17:00

Cambra de Comerç de Girona, Av. Jaume I, 17001 Girona, Espanya

https://www.cambragirona.cat/esdeveniment/missio-empresarial-virtual-a-corea-del-sud/

972418515

vas a assistir MISSIÓ EMPRESARIAL A COREA DEL SUD?
Sí ho sóc  Encara no hi assisteix ningú.

Esdeveniment Descripció

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, en el marc del Pla d’Acció Internacional 2.023 del Consell de Cambres de Catalunya. Organitza una missió comercial plurisectorial a COREA DEL SUD.

Oferim també contactes amb clients potencials, distribuïdors, socis comercials, agents o proveïdors segons els perfils sol·licitats per l’empresa. Del 13 al 17 de Novembre de 2.023.

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona: MISSIÓ EMPRESARIAL A COREA DEL SUD:

• Quota de participació: 500 € (+IVA)
• Agendes personalitzades: 1.600€ (+IVA)
• Data límit d’inscripció: 15/07/2.023
• Places limitades

Així què us oferim?

• Primera valoració de les possibilitats dels vostres productes o serveis per país abans de realitzar la
inscripció a la missió virtual.
• Agenda individualitzada d’entrevistes virtuals elaborada pels nostres col·laboradors a destí, contrastats pel
Consell de Cambres de Catalunya

Més informació
Sra. Alexia Vásquez, avasquez@cambragirona.org / tel. 972418515

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ A LA MISSIÓ EMPRESARIAL A COREA DEL SUD

Per tal de formalitzar la seva inscripció, l’empresa interessada haurà així d’aportar a Cambra de Girona la següent
documentació :

1. Fitxa/es contenint les dades comercials de l’empresa així com els objectius específics pel país/os visitat/s
2. És del tot important també consignar amb claredat, amb fulls addicionals si cal :
* Perfil dels interlocutors als quals caldrà adreçar-se per a la preparació de les entrevistes (ex. : importadors,
distribuïdors, compradors directes, etc. ).
* Les dades referides a contactes previs en el país/os visitat/s- (distribuïdor, representant, client..).- precisant així
si cal contactar-los i/o incloure’ls a l’agenda de treball.
3. Carta de presentació de l’empresa (Company profile).
Les informacions contingudes en la carta serviran de referència per elaborar així la comunicació que s’adreçarà als
importadors locals.
4. Dades del compte bancari on la Cambra domiciliarà les despeses d’inscripció al programa :
Dades domiciliació bancària

MISSIÓ EMPRESARIAL A COREA DEL SUD

ConvocatòriaCorea-Sud

Fitxa inscripció

Organitzadors

Cambra de Comerç de Girona

Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

cambra@cambragirona.org

972418500

https://www.cambragirona.cat/

About the Organizers

La Cambra de Comerç de Girona treballa per millorar la competitivitat del teixit empresarial i econòmic de les nostres comarques. Posa a disposició de les empreses recursos per a la millora continuada de la seva gestió.

 

La Cambra de Comerç de Girona reuneix els representants empresarials escollits a les urnes en el Ple i crea opinió a favor de l’empresa.

 

 •  Obre mercats a l’estranger i facilita totes les tasques d’exportació.
 •  Promou la formació dual i la mediació com a mitjà de resolució de conflictes empresarials.
 •  Informa i assessora les empreses.
 •  Incentiva la innovació i promou les noves tecnologies.
 •  Impulsa la reflexió, l’anàlisi i la reivindicació de les infraestructures que permeten activar l’economia.
 •  Ofereix suport al comerç.
 •  Promou els valors empresarials i premia els establiments històrics.

La Cambra com a corporació de dret públic i òrgan consultiu i assessor de totes les Administracions públiques (Estat, Generalitat, Local) amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar plena exerceix per Llei les següents funcions:

 •  

   

  Exercir les competències públiques atribuïdes per les Lleis: Gestionar serveis públics i infraestructures, tramitar programes d’ajuts públics a les empreses, promocionar el comerç i el turisme i fomentar l’exportació, gestionar les pràctiques de FP reglada en centres de treball, impartir formació empresarial no reglada i formació permanent, realitzar estudis sobre ordenació del territori, transports, comunicacions, localització comercial, industrial i turística i necessitats de tècnics de FP per a les empreses, fer estadístiques de comerç, indústria, navegació i turisme i estudis sobre la situació i les necessitats dels sectors, promoure la comercialització de productes, béns i serveis, difondre la innovació i el disseny i fomentar la R+D, impartir arbitratge mercantil, nacional i internacional, promoure el tràfic mercantil i certificar usos mercantils, fomentar la normalització lingüística en tots els sectors.

   

 •  

   

  Exercir les competències delegades per les Administracions: les funcions i serveis delegats o concedits s’establiran en convenis que fixaran el finançament i les contraprestacions.

 •  

   

  Representar, fomentar i defensar els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació: portar un cens públic de les empreses i dels seus establiments, delegacions i agències radicats en la demarcació de la Cambra, representar els interessos generals en òrgans administratius i organismes públics relacionats amb els interessos generals econòmics.

   

 •  

   

  Prestar serveis a les empreses: realitzar totes les activitats de defensa, suport, foment i desenvolupament del comerç, la indústria i la navegació.

   

 

How to Register?

Fitxa inscripció

Contact Information

cambra@cambragirona.org

Visitat 111 vegades, 1 Visita avui

Afegeix una ressenya

Your Rating for this listing:

Esdeveniment relacionat