El comerç exterior en 50 documents (online)

Data inici: 24/3/2020 Data fi: 15/5/2020 ( Durada 35 hores )

Organitza : Cambra de Comerç de Barcelona

La formació online amb la garantia de les Cambres de Comerç

Destinataris : Gerents de pimes exportadores; directors comercials i d’exportació; personal dels departaments d’exportació, tant comercials com administratius, directors de logística i compres i personal d’aquests dos departaments i, en general, qualsevol professional interessat en el domini de la mecànica documental d’importació – exportació.

Objectius :Oferir al participant una idea clara de tots els fluxos documentals a l’exportació / importació d’una mercaderia, tenint en compte l’ús i les funcions de cada un dels agents que intervenen en l’operació respecte de el document i, a més, les obligacions de l’exportador i l’importador en funció de terme comercial incoterm 2020 pactat. Així mateix i d’acord amb el Nou Codi duaner de la Unió Europea, C.A.U, es fa esment a tots els processos documentals que ja s’estan gestionant via telemàtica, tant en operacions d’exportació com d’importació.

Programa:

Tema 1: Introducció. La importància de la gestió documental. Documents i digitalització dels negocis internacionals.

Tema 2: Els fluxos documentals en el comerç exterior. Els enemics de la cumplimentació documental en el comerç exterior.

Tema 3: Documents comercials.
Factura comercial./ Factura pro forma./ Factura consular Packing List./Weight list Contracte de compra venda internacional en les seves diverses opcions.

Tema 4: Obligacions de les parts que intervenen en una compra venda internacional
Incoterms 2020 i obligacions documentals associades.

Tema 5: Certificats de producte, d’origen, institucionals.
· Certificat d’Origen, Form A, EUR- 1, ATR.
· Long Term Supplier Certificate
· Sistema de Registre d’Exportadors, REX
· Certificat de Lliure Venda 
· Certificat de control de qualitat, Soivre. Veterinari, Fitosanitari, Alimentari, de Baixa Tensió …. 
· Certificat d’Anàlisi. Certificat Agrex / AGRIM.
· Document E.M.C.S. / Certificats Kosher i Halal. 
· Altres certificats.

Tema 6: Documents de Transport. 
· Carta de porte per carretera, CMR. 
· Coneixement d’embarcament, Bill of lading 
· Coneixement d’embarcament i marítim, Sea Way Bill 
· Coneixement d’embarcament aeri, Air Way Bill 
· Carta de porte per ferrocarril, CIM. 
· Coneixement d’embarcament i multimodal, Forwarded Bill of lading
· Manifest de Càrrega
· Rebuts del transportista, FCR i FCT.
· Documents T1, T2 i T2L
· Quadern TIR
· Altres documents de transport internacional. 

Tema 7: Documents duaners i fiscals
· DUA d’exportació i d’importació. DAE i DUE.
· Llevant de la mercaderia 
· Model 031, liquidació del DUA. 
· DV-1, declaració de valor. 
· Factura duanera. 
· Intrastat, diferents formularis i model 349. 
· Quadern ATA.

Metodologia

La formació online et permet formar-te on i quan vulguis. És mes flexible, perquè no existeixen horaris, és el propi alumne qui marca quan vol estudiar i el temps de connexió. Això permet adaptar el curs a les necessitats de cada alumne.
La metodologia del Campus Empresarial Virtual es basa en dos punts importants: la facilitat de l’ús per part de l’alumne i el seguiment del seu aprenentatge per part del tutor.
La formació online és pràctica i útil per a la teva vida professional. Inclou materials i continguts elaborats per professionals del sector, en cada curs es fan exercicis i casos pràctics i inclou autoavaluacions i un seguiment personal mitjançant les tutories.

#CampusCambra

Informa´t

Inscriu-te

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: