Gestió de la producció en la fabricació mecànica -Curs subvencionat- a partir del 2 de Maig a Barcelona -Barcelonès-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestió de la producció en la fabricació mecànica (Certificat de Professionalitat, nivell 3) 

Propòsit

El curs ocupacional de Gestió de la producció en fabricació mecànica capacita a qualsevol tècnic a programar i controlar la producció en fabricació mecànica.

Mitjançant tècniques de programació de la fabricació i metodologies pel control de la producció en la gestió de tots els processos involucrats, com el control de la cadena de valor i l’anàlisi de processos de mecanitzat, es podrà optimitzar i garantir la correcta operació d’una planta de fabricació mecànica.

Amb elaboració de diferents casos pràctics garantim un aprenentatge del continguts del curs així com les tècniques més habituals a les empreses.

 

Certificat de professionalitat

 

Els certificats de professionalitat són títols oficials a tot l’Estat Espanyol que acrediten les competències que ha adquirit un treballador pel desenvolupament d’una activitat laboral. Confirmen que la persona que els posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest lloc de treball. És a dir, que està qualificat i compleix amb el perfil professional de la professió.

El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari , perquè pugui obtenir el títol corresponent.

El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.

 

 

 

 

 

Continguts


1. Tècniques de programació i control de la producció en fabricació mecànica

 • Tècniques de programació en fabricació mecànica: Analitzar la documentació tècnica que s’empra en la programació i control de la producció en fabricació mecànica. Gestionar el desenvolupament d’un procés, les fases, etapes i seqüències. Realitzar una proposta de fabricació mecànica, la documentació del producte, la disposició i característiques dels mitjans de producció.
 • Control de la producció en fabricació mecànica: Realitzar el control de la producció analitzant i caracteritzant models en fabricació mecànica. Elaborar el programa de fabricació mecànica d’un producte seriat, partint del procés, les especificacions tècniques del producte i termini de lliurament. Planificar un encàrrec de fabricació mecànica, la documentació del producte, quantitat, termini de lliurament, cost, procés de fabricació, estudi de temps, disposició dels mitjans de producció, calendari laboral, incidències de la mà d’obra, temps per al manteniment i subministrament de matèries de producció.
 • Registre, evolució i incidències en la producció en fabricació mecànica: Gestionar el registre de dades mitjançant aplicacions informàtiques. Analitzar els criteris que influeixen en el seguiment i control de la fabricació mecànica i com corregir les seves possibles desviacions del programa de producció.

2. Aprovisionament en fabricació mecànica

 • Control de l’emmagatzematge mecànic: Determinar les necessitats d’aprovisionament de materials en funció del producte i del procés de treball. Aplicar els procediments d’aprovisionament o distribució que garanteixen els terminis establerts en la programació de la producció. Realitzar el control d’aprovisionament establint processos de recepció i emmagatzematge, sistemes de manipulació, complint amb les normes de prevenció de riscos laborals i mediambientals.
 • Costos dels processos de mecanitzat: Analitzar els criteris que influeixen en els temps i costos de les operacions de gestió de la producció mecànica. Determinar el cost d’una operació de mecanitzat d’acord amb el preu dels factors que hi intervenen, calculant el temps necessari per realitzar-la.

3. Pràctiques professionals no laborals de Gestió de la producció en fabricació mecànica

 

 • A qui va dirigit?

 

Persones amb experiència en àrees de producció, logística o administració que vulguin redirigir la seva carrera cap a la gestió de la producció, i que vulguin conèixer i aprofundir en metodologies, processos i eines que faciliten aquesta tasca.

Per aquest certificat de professionalitat de nivell 3, la persona participant haurà de reunir un dels requisits acadèmics

Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d’iniciar l’acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d’atur (80% de les plaçes) tot acreditat el DONO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les plaçes), realitzant la demanada de millora.


Col·lectius prioritaris
 

Prioritàriament, persones treballadores en situació d’atur demandants d’ocupació (DONO), i també:

  • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
  • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Joves menors de 30 anys.
  • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activación para el Empleo” i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.

L’equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s’adapta a la realitat empresarial.

Veure requisits 

Preu matrícula
Subvencionat 100% per el Servei d’Ocupació de Catalunya(SOC) i el Fons Social Europeu
Durada
330h + 40h de pràctiques en empresa
Grup P2 – 018
15 places
Ubicació
Barcelona
Dates
02/05/2017 al 13/09/2017
Horari
Dilluns a Divendres: 8:00h a 14:00h

 

 

 

 

 

 

La Fundació CIM…

És una entitat adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) que té com a missió institucional transferir coneixements d’enginyeria i gestió de la tecnologia a les empreses i professionals que busquen ampliar les possibilitats de la indústria del territori a través de la creació, millora i promoció dels seus productes i processos de fabricació.
Com a institut pertanyent a una universitat pública també té com a prioritat acostar la fabricació a la societat, ajudant a trencar la barrera entre les persones i la tecnologia digital vinculada al “manufacturing”, tot empoderant-les sota el criteri que es generin llocs de treball d’alt valor afegit. L’activitat de la Fundació CIM en recerca i desenvolupament de tecnologies de fabricació digital és d’interès tant per la ciutadania -que el pot aplicar en nous models de negoci- com per al teixit industrial -que ha d’innovar i crear valor afegit que la capaciti per competir en el context internacional-.
La Fundació CIM vol estar al costat de les persones i de les empreses per facilitar-los eines en un entorn que està canviant les regles del joc de la mà de l’impacte de la fusió del món digital i del món de la fabricació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: