Totes les localitats

Àlex López

LINKEDIN : TALLER SOBRE COM TREURE-LI PARTIT

LINKEDIN : TALLER SOBRE COM TREURE-LI PARTIT

LINKEDIN : TALLER SOBRE COM TREURE-LI PARTIT
DADES DE LA FORMACIÓ EN LINKEDIN :
DATA 10/09/2020
HORARI : de 9:30 a 12:30
Professor : Sr. Àlex López, director de Sartia. Actualment forma part del Top 20 Mundial Influencers Social Selling.