Tag: Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida


Renegocia el teu lloguer Que pretén ser aquest servei ? La situació actual provocada pel COVID 19, i l’aplicació del  Reial Decret 463/2020, de 14 de març, la facturació de sectors especialment del comerç i la restauració s’ha frenat de manera dràstica i això ha provocat una pèrdua de tresoreria de molts establiments que no poden fer front a les despeses fixes que suposen els lloguers, subministraments i per suposat els salaris del seu personal. Donat que el llogater pot tenir dificultats a l’hora de fer els pagaments del lloguer, des de la......

Continue ReadingCONTACTE